Nowa jakość i treść

TV REGIO to zupełnie nowy kanał telewizyjny. pokazuje oryginalne audycje produkowane przez lokalne studia telewizyjne z całej Polski. Dzięki temu widzowie mają możliwość oglądania ciekawostek z różnych nieodkrytych jeszcze miejsc, na ogólnopolskiej antenie.

TV REGIO to:

-Unikalna zawartość programowa

-100 % Polska

-Jakość HD, 24/na dobę

O nas

TV REGIO produkowane jest przez firmę Dynamic Media przy współpracy z telewizjami lokalnymi ze wszystkich regionów Polski

Kontakt

Nadawcą TV REGIO posiadającym koncesję od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest firma Michał Nieckarz Dynamic Media

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

Tel. 22 597 3000

www.krrit.gov.pl