Kontakt

Nadawcą TV REGIO posiadającym koncesję od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest firma Michał Nieckarz Dynamic Media

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

Tel. 22 597 3000

www.krrit.gov.pl